top of page

Google zoekt ethisch advies voor artificiële intelligentie

Recent bleek dat Google moeilijkheden ondervond om een ethische adviesraad samen te stellen. De adviesraad was opgesteld om advies te geven over de verdere implementatie van artificiële intelligentie. Het gebruik van artificiële intelligentie door Google is omstreden nadat ze een contract hadden gesloten met het Amerikaanse ministerie van defensie. (zie dit artikel in The Financial Times)

Adviesraden kunnen nuttig zijn, maar vaak zijn deze adviesraden een manier om aan de publieke buitenwereld te laten zien dat er ethische overwegingen worden gemaakt. Of die overwegingen ook werkelijk worden opgevolgd is een andere zaak.

Nochtans bestaan er nieuwe samenwerkingsvormen als participatory design waarbij allerlei stakeholders kunnen betrokken zijn, waaronder ook ethici. Op deze manier kunnen ook allerlei waarden actief kunnen betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Dit is cruciaal ook bij de ontwikkeling van technologie die een grote impact kan hebben op onze gezondheid.

Lees meer over values in design in dit boek: https://www.springer.com/gp/book/9789400769694

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page